Plaid yn dal eu gafael yng Nghymru

Mae dau o hoelion wyth Plaid Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru bod gwersi i'w dysgu wedi iddyn nhw fethu a chipio seddi ychwanegol yn San Steffan.

Yn ôl yr Arglwydd Wigley, mae angen astudio llwyddiant yr SNP yn yr Alban, ac yn ôl Elfyn Llwyd, fe fydd angen "teilwra" yr ymgyrch yn wahanol y tro nesa'.

Mae Plaid Cymru wedi cadw gafael ar Arfon, Dwyfor Meirionnydd a Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Gwynn, aeth i holi.