Teyrnged i gyfeilydd

Mae Eifion Thomas arweinydd Côr Meibion Llanelli wedi bod yn rhoi terynged i Jean Hywel Williams ar raglen y Post Cyntaf wrth gael ei holi gan Kate Crockett.

Bu farw Mrs Williams ar ôl damwain ffordd yn Llanelli nos Sadwrn.

Roedd Mrs Williams yn amlwg iawn ym myd cerddoriaeth fel cyfeilydd i nifer o gorau, a dywedodd Jeremy Williams bod ei fam yn "ysbrydoliaeth".

"Mae ei dylanwad o'n cwmpas ni i gyd yng Nghôr Merched Hywel, Côr Bechgyn Hywel a Chymdeithas Corau Llanelli.

"Hyd yn oed yn y cyfnod cynnar yma, wrth i'r newyddion am ei marwolaeth gael ei ryddhau, rydyn ni wedi ein syfrdanu gan y negeseuon o gydymdeimlad a'r teyrngedau sydd wedi cyrraedd y teulu."

Ychwanegodd Jeremy bod ei fam yn "gerddores fendigedig gyda chariad tuag at ddysgu".