Canolfan iechyd Tregaron gam yn nes

Mae canolfan iechyd a gofal newydd yn Nhregaron gam yn nes ar ôl i Lywodraeth Cymru glustnodi bron i £6m ar gyfer y prosiect.

Bydd cynllun Cylch Caron yn darparu meddygfa, gwasanaeth nyrsio a gofal preswyl ar un safle.

Yn ôl y llywodraeth, mae'n ffordd newydd o ddarparu gofal ac yn cael ei ystyried yn gynllun arloesol, ond mae rhai yn y dref am gadw'r drefn bresennol. Craig Duggan aeth i Dregaron ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd