Estyniad ysbyty plant

Degawd ers iddo agor, mae unig ysbyty arbenigol i blant yng Nghymru wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol.

Cafodd ail ran o Ysbyty Arch Noa, gwerth £64miliwn, ei agor yn swyddogol ddydd Gwener.

Mae'n golygu y bydd gofal arbenigol i blant o dan yr un to yng Nghaerdydd am y tro cyntaf.

Gohebydd Iechyd BBC Cymru Owain Clarke fu'n holi'r pediatrydd ymgynghorol, Dr Iolo Doull.