Perygl i gwmni teuluol fynd dan y don?

Perchennog cwmni teuluol yn wynebu gorfod talu i Stad y Goron i ddefnyddio'r môr oddi ar arfordir Pen Llŷn.

Sion Tecwyn aeth draw i Abersoch i ddarganfod mwy.