Poendod undebau athrawon

Mae undebau athrawon yn dweud eu bod nhw'n poeni am gynnydd yn yr achosion o rieni'n defnyddio gwefannau cymdeithasol i feirniadu ysgolion a staff.

Yn ôl undeb prifathrawon yr ASCL, mae ymddygiad rhai rhieni ar adegau yn ymylu ar 'fwlian' ac yn medru dod a 'gyrfa rhai athrawon i ben'.

Adroddiad Dafydd Evans.