Pennaeth am droi Ysgol Bro Myrddin yn uniaith Gymraeg

Bydd cyfarfod yn Ysgol Bro Myrddin fis nesaf i drafod a fydd yr ysgol yn newid o ysgol ddwyieithog i ysgol uniaith Gymraeg.

Ar hyn o bryd mae'r ysgol yng Nghaerfyrddin yn ysgol Gymraeg, Categori 2A, sy'n cynnig Mathemateg a Gwyddoniaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Byddai pob pwnc yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg petai'r ysgol yn newid yn Ysgol Benodedig Cyfrwng Cymraeg.