Dwyn defaid ar gynnydd

Mae dwyn defaid ar gynnydd yng Nghymru, tra bo'r broblem yn lleihau ar draws gweddill Prydain.

Yr awgrym yw bod cynlluniau llwyddiannus gan yr heddlu yn Lloegr yn gyrru troseddwyr dros y ffin.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys mae 'na le i gyd-weithio'n agosach, tra'u bod nhw'n apelio hefyd ar i ffermwyr gysylltu bob tro y mae anifeiliaid yn cael eu dwyn. Mari Grug aeth i Landdewibrefi ar ran Newyddion 9.