Strongman i orfod symud?

Mae Llŷr Hughes o Ben Llŷn yn poeni am orfod symud o'r ardal os am wireddu ei freuddwyd o gael ei goroni'n bencampwr 'Strongman' y byd.

Dros flwyddyn ers i Newyddion 9 roi sylw i'r ffrae gynllunio rhwng Llŷr a Chyngor Gwynedd, a gyda'r athletwr yn dal i fod heb adeilad ymarfer pwrpasol, mae un o enwau mawr y gamp yn ceisio ei demtio draw i Ogledd Iwerddon. Dafydd Gwynn aeth i Rydyclafdy ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd