Dathlu hwyliad y Mimosa yn Lerpwl

Yn nociau Lerpwl dros y penwythnos, fe ddaeth y Gymraeg a channoedd o Gymru at ei gilydd - gan bontio wyth mil o filltiroedd a chanrif a hanner o hanes ei chenedl.

Dyma benllanw penwythnos o gofio'r criw cyntaf fentrodd ar fwrdd y Mimosa i ben draw'r byd.

Roedd dagrau a dathlu wrth i gofeb gael ei dadorchuddio iddyn nhw gan rai o'u disgynyddion. Siôn Tecwyn aeth i'r dathliadau yn Lerpwl.