Newidiadau i ysgolion y gogledd

Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi pleidleisio o blaid cau Ysgol Gymraeg Pentrecelyn ger Rhuthun. Mae rhieni'r ysgol yn gwrthwynebu'r bwriad i'w chau a chreu ysgol ardal newydd ddwyieithog trwy ei huno ag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Ond mae'r Cyngor yn dadlau y gallai creu ysgol Gymraeg newydd olygu bod rhieni Di-Gymraeg yn anfon eu plant i ysgolion eraill.

Mewn datblygiad arall, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn trafod cynlluniau i ad-drefnu ysgolion yn ardal Y Bala.

Dafydd Evans sy'n gohebu o Sir Ddinbych, ac Elen Wyn yn manylu ar y sefyllfa yn Y Bala.

Cyhoeddwyd