Cofio am Charles Kennedy

Ar draws y pleidiau, mae gwleidyddion wedi bod yn rhoi teyrngedau i gyn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Charles Kennedy, fu farw'n 55 mlwydd oed.

Ar ôl arwain y blaid i'w chanlyniad gorau erioed mewn etholiad cyffredinol yn 2005, fe ymddiswyddodd Mr Kennedy ar ôl cyfadde' ei fod yn cael triniaeth am broblem alcohol. Wedi 32 o flynyddoedd yn San Steffan, fe gollodd ei sedd yn Ucheldiroedd yr Alban yn yr etholiad cyffredinol fis diwethaf. Yn ôl yr heddlu, doedd dim byd amheus ynglŷn â'i farwolaeth.

Newyddion 9 fu'n casglu atgofion a theyrngedau gan rai oedd yn ei adnabod yn dda, a Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n cofio ei gyfraniad gwleidyddol.