Mantais dysgu iaith dramor

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae 'na lai a llai o ddisgyblion Cymru yn astudio ieithoedd tramor. Mae Llywodraeth Cymru'n buddsoddi £500,000 er mwyn ceisio newid hynny.

Ac yn ôl un busnes o'r gogledd, fu'n siarad â Newyddion 9, mae cael staff sy'n medru cyfathrebu â busnesau tramor yn eu hieithoedd brodorol yn fantais fawr.

Mwy gan Ohebydd Addysg BBC Cymru, Arwyn Jones.