1,000 silindrau nwy ar safle tân ym Mhen-y-bont

Mae tua 1,000 o silindrau nwy ar safle tân ym Mhen-y-bont.