Torri record

Fel rhan o Ddiwrnod Cerddoriaeth y BBC fe lwyddodd Shan Cothi yma yng Nghymru, ac Andres Evans 7000 o filltiroedd draw ym Mhatagonia i ganu'r emyn Calon Lân yn fyw ar Radio Cymru.

Adroddiad Huw Thomas.