Enwi dau fu farw ger rhaeadr

Mae'r ddau ddyn fu farw mewn damwain ger rhaeadr yn Llanberis ddoe wedi cael eu henwi.

Roedd Alex Hadley'n 21 oed ac yn byw yn Ninorwig, ac roedd Steffan Jones Vernon yn 33 ac yn dod o Gaernarfon.

Roedden nhw ymhlith grŵp o ddynion oedd yn nofio pan aethon nhw i drafferthion.

Dyma adroddiad Sion Tecwyn ar Newyddion 9 nos Lun.