Diogelu Parc Howard

Mae'r aelod seneddol Nia Griffith wedi dechrau deiseb ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod trafodaethau wedi eu cynnal am breifateiddio rhannau o Barc Howard, Llanelli.

Mae Cadeirydd Cymdeithas Parc Howard Ken Rees, wedi dweud ei fod e wedi cynnal trafodaethau gyda chwmni preifat ynglŷn â dyfodol y plasty a'r gerddi - ond hynny ar gais y cyngor sir.