Bygythiad y môr i ardaloedd arfordirol

Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae angen cydweithio efo byd natur a gwario arian sylweddol i amddiffyn ein harfordiroedd.

Mae'r ymddiriedolaeth yn rhybuddio y bydd lefel y môr yn codi dros y degawdau nesaf. Ac mewn cyfweliad a BBC Cymru, maent wedi dweud y bydd hi'n rhy ddrud ac yn anymarferol i amddiffyn rhai ardaloedd.

Un o'r rheiny ydi Porthdinllaen ym Mhen Llyn, gohebydd BBC Cymru Dafydd Gwynn fuodd yn ymweld â'r ardal.