Pryderon am ddyfodol toiledau cyhoeddus

Fel rhan o Fesur Iechyd y Cyhoedd, bydd gorfodaeth ar gynghorau lleol i sicrhau eu bod nhw'n darparu digon o dai bach cyhoeddus yn y dyfodol.

Mae ymchwil gan raglen Newyddion 9 yn dangos fod y rhan fwyaf o gynghorau Cymru wedi cau nifer o gyfleusterau cyhoeddus dros y pum mlynedd diwethaf mewn ymgais i arbed arian.

Gohebydd BBC Cymru Teleri Glyn Jones sy'n edrych ar y sefyllfa yng Nghenarth a thu hwnt.