Cŵn yn yfed cwrw mewn tafarn

A'i croesawu cŵn yw'r gyfrinach i fusnes llewyrchus?

Mae nifer o siopa, gwestai, caffis, eisoes yn croesawu'r anifeiliaid pedair coes er mwyn denu rhagor o gwsmeriaid.

Ond mae un bar yng Nghonwy, wedi mynd gam ymhellach drwy werthu 'cwrw' di-alcohol i gŵn.

Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Evans fuodd 'am dro' yng Nghonwy.