Tatŵ newydd yn 94 oed yn record byd?

Mae'n bosib y bydd gwraig o Flaenau Ffestiniog yn hawlio'i lle yn Llyfr Recordiau Guinness am gael tatŵ yn 94 oed.

Fe gafodd Gwladys Williams y tatŵ ym Manod ger Blaenau Ffestiniog yr wythnos ddiwethaf, a hynny cyn i'w gor-wyres Leri Ann adael Cymru i deithio yn yr Unol Daleithiau am gyfnod.

Gohebydd BBC Cymru Sion Tecwyn aeth draw i weld Gwladys a'i thatŵ.