Trafferthion fisas Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Mae Eisteddfod Llangollen yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May i ymyrryd wrth i drafferthion fisas lethu'r ŵyl ryngwladol unwaith eto eleni.

Gyda'r rheolau mewnfudo wedi eu llacio nôl ym mis Chwefror, roedd yr Eisteddfod wedi gobeithio cael ei chynnwys ar restr o wyliau sy'n cael eu heithrio, er mwyn hwyluso'r broses o sicrhau fisas.

Ond tydi hynny heb ddigwydd, ac mae'r Swyddfa Gartref yn cydnabod ei bod wedi gwneud "camgymeriad gweinyddol."

Dyma adroddiad Dafydd Gwynn ar ran Newyddion 9.