Achub pyllau nofio

Ar ôl bod ynghau am bron i chwarter canrif, mae disgwyl i Lido Pontypridd ailagor i'r cyhoedd yr haf hwn.

Ar gost o dros £6 miliwn, mae gwaith sylweddol wedi ei wneud i adfer y pwll. Ond wrth i'r Lido ym Mhontypridd ffynnu mae 'na bryder ynglŷn â dyfodol pyllau padlo cymunedol eraill Rhondda Cynon Taf.

Mae 12 wedi cau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Adroddiad Rhiannon Wilkins.