Pryder am ddyfodol ocsiwn anifeiliaid yr Wyddgrug

Mae pryderon ynglŷn â dyfodol ocsiwn anifeiliaid yr Wyddgrug wrth i'r cyngor tref ystyried a ddylai'r farchnad, sy'n un o'r rhai hynaf yng Nghymru, symud o ganol y dref i'r cyrion.

Mae arolwg yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i glywed barn y bobl leol. Elen Wyn aeth i'r Wyddgrug ar ran Newyddion 9.