Croesawu cynllun i ddiogelu neuadd Pantycelyn

Mae ymgyrchwyr dros ddiogelu neuadd Gymraeg Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi croesawu cynlluniau i ail agor y neuadd breswyl ymhen pedair blynedd.

Ar ôl meddiannu rhan o'r llety ers dros wythnos, mae grŵp o fyfyrwyr ac aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi dod a'u protest i ben. Craig Duggan aeth i Aberystwyth ar ran Newyddion 9.