Pryder am lyfrgelloedd Gwynedd

Bydd rhaid i nifer o gymunedau Gwynedd gynnal eu llyfrgelloedd eu hunain os ydyn nhw eisiau i'r gwasanaeth barhau - dyma'r awgrym gan y cyngor sir wrth iddyn nhw chwilio am doriadau.

Mae pryderon y gallai hyd at wyth llyfrgell fod dan fygythiad, ond mae ymgyrchwyr yn erbyn y cynllun yn cyhuddo'r cyngor o beidio rhoi digon o wybodaeth iddyn nhw. Sion Tecwyn aeth i Gricieth ar ran Newyddion 9.