Pen y daith i fysiau hir Abertawe?

Wedi tair blynedd o waith yng nghanol Abertawe er mwyn addasu'r ffyrdd ar gyfer bysiau cymalog, mae'n ymddangos bod y bendy-buses yn mynd i ffarwelio a'r ddinas.

Mae cwmni First Cymru wedi penderfynu peidio ail fuddsoddi yn y bysus hir am resymau economaidd ac amgylcheddol. Chwe blynedd yn ôl, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, fe dalodd y cwmni £15 miliwn am y cerbydau.

Adroddiad Tomos Morgan.