Ymosodiad Tunisia: Pryder teuluoedd

Mae disgwyl i ddyn o Bontypridd gafodd ei saethu yn yr ymosodiad terfysgol yn Tunisia ddydd Gwener gael ei hedfan adref cyn bo hir. Cafodd Mathew James, 30, ei saethu gan eithafwr Islamaidd, a laddodd 38 o bobl.

Roedd 15 ohonyn nhw yn Brydeinwyr, y nifer fwyaf o bobl o Brydain i farw o ganlyniad i derfysgaeth ers yr ymosodiadau ar Lundain yn 2005.

Mae teuluoedd pobl eraill o Gymru oedd yn nhref Sousse ar y pryd wedi bod yn son am eu pryder ar ôl clywed am yr hyn ddigwyddodd. Adroddiad Sion Tecwyn.