Ymosodiad Tunisia: Ymateb Carwyn Jones

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi rhoi ei ymateb i'r ymosodiad terfysgol ddydd Gwener yn Tunisia.

Dywedodd wrth BBC Cymru fod y wlad yn enghraifft dda o wlad sydd wedi ei thrawsnewid i fod yn wlad ddemocrataidd, ac nid oedd am gynghori teithwyr i fynd neu beidio a mynd, ond i wrando ar gyngor gan y Swyddfa Dramor cyn gwneud unrhyw benderfyniad.