'Man geni' yn croesawu cwpan yn ôl

Mae Cwpan Rygbi'r Byd ar daith trwy Gymru ar hyn o bryd, a heddiw tro Llanbedr Pont Steffan oedd hi i groesawu tlws Webb Ellis.

Roedd yna arwyddocâd arbennig i'r ymweliad dydd Llun gan taw Llanbed yw man geni'r gêm yng Nghymru.

Y Parchedig Athro Rowland Williams, a ddaeth yn ddirprwy-brifathro ar Goleg Dewi Sant ym 1850, wnaeth gyflwyno'r gêm i Lanbed ar ôl chwarae rygbi fel myfyriwr yng Ngholeg y Brenin, Caergrawnt.

Yn Llanbedr Pont Steffan y chwaraewyd y gêm gyntaf i gael ei chofnodi yng Nghymru ym 1866 - rhwng Coleg Dewi Sant - prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant erbyn hyn - a Choleg Llanymddyfri.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau yn ystod tymor 2015-6 i nodi 150 mlynedd ers y gêm honno.

Aled Scourfield fu i Lanbed ar ran Cymru Fyw.