Irfon Williams: Y frwydr a'r gobaith

Mae claf canser i Fangor, a symudodd i Loegr am driniaeth ar ôl i'w gais am gyffur arbenigol gael ei wrthod yng Nghymru, wedi clywed y gallai gael gwared ar y canser erbyn yr hydref.

Roedd Irfon Williams, 44, sy'n diodde' o ganser y coluddyn, wedi clywed y llynedd y gallai fod â chyn lleied â dwy flynedd i fyw.

Wedi i'w gais am gyffur Cetuximab gael ei wrthod droeon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, fe benderfynodd symud ei driniaeth i Loegr er mwyn cael y cyffur.

Nawr mae wedi clywed fod y tiwmorau wedi lleihau digon iddo gael llawdriniaeth ym mis Medi.

Mae llywodraeth Cymru'n dweud fod gan bob claf fynediad at driniaethau "sydd wedi'u profi".