'Streic a bod yn sownd am 13 awr'

Yn ne Lloegr mae miloedd o yrwyr lorïau wedi bod mewn ciwiau am oriau oherwydd streic gweithwyr ym mhorthladd Calais.

Gohebydd BBC Cymru, Tomos Morgan, sy' wedi bod ar daith gyda gyrrwr o Gymru, Ellis Evans, wrth iddo fynd i Wlad Belg.

Ar ôl taith hir rhannodd ei brofiadau gyda Cymru Fyw.

Fe adawodd y ddau Fagwyr yn ne-ddwyrain Cymru brynhawn Mawrth ond erbyn cyrraedd yr M25 roedden nhw'n sownd mewn ciw am bedair awr.

Aethon nhw ddim pellach cyn iddi nosi, gydag Ellis y gyrrwr yn cysgu yn ei lori a Tomos mewn gwesty yng Ngwasanaethau Cobham.

Y bore wedyn, doedd hi ddim gwell.

"Deffro am 4:30am," meddai Tomos. "Dechrau gyrru am 5:00. Stopio am 6:00am.

"Styc yn Operation Stack am 13 awr heb symud dim a dim dŵr gan yr awdurdodau am 12 awr.

"Ni yn y lle gwaetha' - hanner ffordd rhwng cyffyrdd - felly nwyddau yn araf iawn yn ein cyrraedd."

Gan mai fe oedd yr unig ohebydd i unrhyw ddarlledwr yng nghanol y sefyllfa, roedd Tomos yn darlledu i Radio Cymru, Radio Wales, Radio Kent, 5live, Sianel Newyddion y BBC a rhaglen Newyddion9 drwy'r dydd, gan symud fawr ddim mewn tair awr.

Rhoddodd y ddau y gorau iddi am 22:30 ac aeth y ddau i geisio cysgu ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn.

Cafodd Tomos ei ddeffro yn fuan wedyn. "Bwyd yn cal ei ddosbarthu gan yr heddlu am 00:00. Heddlu'n dod o gwmpas yn symud ni am 02:30 fel allwn ni fynd drwy Dwnel y Sianel."

Wedi bron 36 awr o deithio, o'r diwedd cafodd Ellis fynd drwy'r twnel i Ffrainc fore Iau.

Cyrhaeddon nhw am 05:00 cyn gyrru yn syth i Antwerp i ddadlwytho nwyddau.

Erbyn 14:00 roedden nhw yn Ghent yn casglu llond lori o nwyddau i'w cludo yn ôl i Brydain.

"Gyrru i Abele ar ffin Belg a Ffrainc," meddai, "nawr yn cael bwyd cyn deffro am 04:30 eto i yrru i Calais ... a gobeithio dod gartre."