Irfon Williams i gyfarfod Carwyn Jones

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cytuno i gyfarfod Cymro sydd wedi gorfod symud i Loegr ar gyfer triniaeth canser.

Mae Irfon Williams, tad 44 oed o o Fangor, yn diodde' o ganser y coluddyn sydd wedi lledu i'w iau.

Cafodd ei drin â chyffur Cetuximab sy' ddim ar gael yng Nghymru ond ar gael iddo yn Lloegr fel rhan o'r Gronfa Cyffuriau Canser.

Cyhoeddwyd