Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

1. Efan Williams - Lledrod, Aberystwyth, Ceredigion

2. Steffan Prys Roberts - Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd

3. Robert Jenkins - Aberteifi, Ceredigion