Camu'n ôl i grombil archif ffilm

Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Gwynn, sydd wedi bod yn camu i grombil archif ffilm a sain anferth i gael cipolwg ar rai o drysorau coll Cymru o'r ugeinfed ganrif.

Mae hen ffilmiau am foddi Tryweryn a hanes y car enwog Babs ymhlith y 10,000 sydd bellach i'w gweld ar-lein fel rhan o gynllun 'Britain on Film'.