Trafodaeth am ariannu S4C 'heb gychwyn'

Mae cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, wedi dweud nad oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud ynglŷn â thorri cyllideb S4C.

Roedd Mr Jones yn siarad ar Newyddion 9 nos Lun wrth ymateb i ddatganiad yr Ysgrifennydd Diwylliant, John Whittingdale, fod hi'n "rhesymol" i ddisgwyl i'r sianel arbed arian yn yr un modd ac y mae'r BBC yn gorfod ei wneud.

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Jonathan Edwards, wedi gofyn am sicrwydd na fydd S4C yn wynebu toriadau tebyg i'r BBC.