Yn fyw o'r Pafiliwn

Methu chwarae'r fideo.

Mae'r ffrwd byw wedi gorffen.