Ymgyrch Bad Achub wedi 19 o farwolaethau yn y môr

Bu farw 19 o bobl yn y môr oddi ar arfordir Cymru'r llynedd. Yn ôl Sefydliad y Bad Achub doedd y mwyafrif ohonyn nhw ddim wedi bwriadu mentro i'r dŵr o gwbl.

Bwriad ymgyrch ddiweddara'r RNLI - 'Parchwch y Dŵr' - yw sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r peryglon.

Lowri Roberts aeth allan gyda chriw Bad Achub y Mwmbwls.