Cymorth i bobl sy'n dioddef o iselder

Bydd pobl sydd mewn peryg o ladd neu niweidio'u hunain yn cael mwy o gymorth proffesiynol o hyn allan, fel rhan o gynllun pum mlynedd gan Llywodraeth Cymru.

Bob blwyddyn mae hyd at 350 o bobl yn cyflawni hunanladdiad yng Nghymru - tair gwaith y nifer sy'n marw mewn damweiniau ffyrdd.

Mae 5,500 o bobl yn cael triniaeth ysbyty yma bob blwyddyn ar ôl niweidio'u hunain yn fwriadol.

Adnabod y rhai sy' mewn peryg, a sicrhau eu bod yn cael gofal yn y lle cywir ar yr adeg cywir yw bwriad yr ymgyrch.

Lowri Roberts aeth i holi barn Iolo Selyf James, 18 oed, sydd wedi cael help yn dilyn cyfnod o iselder.