Agor lagŵn syrffio yn Nyffryn Conwy

Fe agorodd y lagŵn syrffio cyntaf o'i fath yn y byd, yn Nyffryn Conwy ddydd Sadwrn.

Roedd y gost o ddatblygu Surf Snowdonia yn Nolgarrog yn £12 miliwn, a'r bwriad yw denu 75,000 o bobl bob blwyddyn.

Ond er bod yr atyniad wedi creu swyddi ac wedi bod yn hwb i'r economi - mae rhai pobl yn cwyno nad oes enw Cymraeg i'r atyniad.

Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Gwynn aeth draw i Ddolgarrog.