BBC Cymru Fyw

Cymorth Cymru i ffoaduriaid

Efallai mai'r Almaen ydi pen y daith i filoedd o ffoaduriaid ar hyn o bryd ond mae rhai wedi mentro ymhellach.

Be sy'n digwydd i'r rheini sy'n cyrraedd Cymru? Ddeufis yn ol, fe ddaeth dyrnaid ar hyd yr M4 ar gefn lori.

Mae dau o'r bechgyn wedi cael cartref gyda rhieni maeth yng ngorllewin Cymru. Aled Huw aeth i gwrdd â'r teulu i glywed eu profiadau, eu pryderon a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol.