Elfyn Evans: Edrych ymlaen at rali 'sbeshal'

Ar ôl canlyniad gorau ei yrfa yn Rali Ffrainc yn gynharach yn y mis mae'r gyrrwr o Gymru yn edrych ymlaen at Rali GB Cymru.

Mewn digwyddiad cyn y rali, sy'n dechrau yn Llandudno ar 12 Tachwedd, dywedodd Elfyn Evans fod y rali yn un "sbeshal" iddo.