Cymru yn Euro 2016: Ymateb Osian Roberts

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Owain Llŷr, gafodd ymateb Is-Hyfforddwr Cymru, Osian Roberts i'r ffaith fod Cymru wedi cymhwyso i un o brif gystadlaethau pêl-droed y byd am y tro cyntaf ers dros hanner canrif.

Cyhoeddwyd