Her newydd system grantiau ffermio

Mae grŵp o ffermwyr wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod yn bygwth mynd a Llywodraeth Cymru i'r llys oherwydd eu bod yn anhapus gyda'r ffordd y mae grantiau Ewropeaidd yn cael eu talu.

Os yw'r her yn llwyddo, gallai olygu oedi i bob ffermwr sy'n disgwyl taliadau ym mis Rhagfyr, ac mae rhai yn poeni y gallai nifer fynd i'r wal wrth aros am yr arian.

Adroddiad Teleri Glyn Jones.