Casgliad Cymraeg: Cynllun newydd

Bydd Prifysgol Caerdydd yn datblygu'r corpws newydd o'r iaith Gymraeg a'r disgwyl yw y bydd hyd at 10 miliwn o eiriau yn cael eu casglu fel rhan o'r prosiect.

Casgliad o eiriau ydi corpws - rhai hen a newydd, iaith lafar a thafodieithol. Tomos Morgan aeth i holi'r farn yn Llanelli.