'Dim digon o gymorth' i famau a phlant

Wedi i adroddiad blynyddol prif swyddogog meddygol Llywodraeth Cymru fynegi pryder am blant yn ystod blynyddoedd cyntaf eu bywydau, bu gohebydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke draw i Ganolfan Blant Integredig sy'n gwasanaethu ardal Trelái a Chaerau yng Nghaerdydd.

Mae'r ganolfan yn cynnwys methrinfeydd Cymraeg a Saesneg, canolfan sy'n gofalu am blant gydol y dydd yn ogystal â gwasnaethau cymunedol a iechyd.

Cyhoeddwyd