Bom Tryweryn: 'Dangos bod gan y ddraig ddannedd ar ôl'

"Rhai o'r dyddiau mwyaf tywyll a chywilyddus yn hanes Cymru."

Geiriau'r gweinidog yn Swyddfa Cymru, Alun Cairns yn ystod dadl yn San Steffan i nodi 50 mlynedd ers boddi pentref Capel Celyn er mwyn darparu dŵr ar gyfer pobl Lerpwl.

Cafodd Owain Williams ei garcharu am ei ran mewn gosod bom yn ystod yr ymgyrch yn erbyn boddi Cwm Celyn.

Bu'n egluro wrth Sion Tecwyn pam y penderfynodd o weithredu yn y fath fodd.

Cyhoeddwyd