Cofio diwrnod agoriad argae Tryweryn

Ddydd Mercher fe fydd hi'n union hanner can mlynedd ers agoriad swyddogol argae Llyn Celyn.

Mae boddi pentref Capel Celyn a Chwm Tryweryn yn cael ei ystyried yn drobwynt yn hanes diweddar Cymru, a'r wythnos hon fe fydd rhaglen y Post Cyntaf yn cofio'r achlysur gyda chyfres o eitemau a darllediadau byw.

Bore Llun roedden nhw'n ystyried diwrnod yr agoriad, ac yn clywed atgofion un o'r rhai a gollodd eu cartrefi pan foddwyd y cwm.

Roedd cynrychiolwyr Corfforaeth Lerpwl ynghyd ag Arglwydd Faer y Ddinas wedi mynd i'r argae i gynnal seremoni ffurfiol, ond methwyd a chynnal y digwyddiad am fod cannoedd o bobol wedi mynd yno i brotestio. Dyma adroddiad Alun Rhys.