Cais Cynllunio: Arweinydd yn llwydo

Mae cynghorwyr Sir Gaerfyrddin wedi penderfynu rhoi caniatâd i gais cynllunio teulu arweinydd y sir i godi ysgubor newydd ar eu tir - yn groes i argymhellion swyddogion cynllunio.

Aeth aelodau'r pwyllgor cynllunio i gartre Emlyn Dole fore Mawrth cyn gwneud eu penderfyniad.

O fwyafrif o un bleidlais penderfynodd y cynghorwyr o blaid rhoi caniatâd cynllunio.

Cafodd yr adeilad gwreiddiol ar dir fferm yn ardal Pontyberem ei ddymchwel a hynny'n groes i reolau cynllunio.

Yn wreiddiol, cafodd gwraig y Cynghorydd Dole, Gwenda Owen, ganiatâd cynllunio i addasu'n rhannol hen adeiladau carreg ar fferm Capel Ifan.

Ond roedd swyddogion cynllunio yn anfodlon am fod yr adeilad cyfan wedi ei ddymchwel.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin