Tryweryn: Lluniau drôn o'r llyn 50 mlynedd wedi'r boddi

Mae'n 50 mlynedd ers boddi pentref Capel Celyn yng Nghwm Tryweryn i ddarparu dŵr i Lerpwl.

Cafodd 70 o bobl eu gorfodi i adael eu cartrefi wrth i'r pentref - ynghyd â'r ysgol, capel, Swyddfa'r Post a 12 tŷ - ddiflannu dan y dŵr.

Mae'r lluniau drôn yma'n dangos Llyn Celyn fel ag y mae o heddiw.

Cyhoeddwyd